Nominell rente – enkelt forklart

renter

Når man skal søke om lån er det et par begreper man ikke kan unngå i prosessen og et et av disse er rente. I denne korte artikkelen skal vi forsøke å forklare hva nominell rente er på en enkel og forståelig måte.

Innledningsvis skal vi kikke litt nærmere på hva renter egentlig er og hvilken betydning de har for deg som lånekunde. Når du låner hos banken skal pengene naturligvis betales tilbake over en bestemt tidsperiode, men det er ikke bare det opprinnelige beløpet som skal betales tilbake. Banken skal naturligvis tjene penger på dette og enkelt forklart kan vi si at renten utgjør det beløpet det koster for deg å ha et lån.

Det er tre faktorer som er viktig når banken skal bestemme hvilken rente de skal tilby deg:
1. Godtgjørelse for å låne deg penger
2. Godtgjørelse for risiko
3. Godtgjørelse for inflasjon (prisstigning)

Nominell rente kan med dette som bakgrunn karakteriseres som grunnrenten på ditt lån, og det innebærer at utgiftene som følger med et lån ikke er inkludert. Et annet ord som brukes for nominell rente er pålydende rente. Den nominelle renten vil derfor ikke si noe om hvor mye du skal betale tilbake til banken – det er den den effektive renten som gjør.