STK Finans

Om oss

STK Finans AS er et foretak som formidler forskjellige typer lån til privatkunder i Norge. Selskapet er en agent som tilbyr sine kunder å sammenligne betingelser på tvers av ulike banker – helt gratis og uforpliktende for kunden. Eventuelle lån som utbetales blir å anse som et kundeforhold mellom banken og kunden. STK Finans sin rolle i denne sammenhengen er utelukkende formidling og sammenligning av lånetilbud. STK Finans AS mottar provisjon fra sine samarbeidspartnere.

For å kunne tilby den beste sammenligningstjenesten for kunden vil STK Finans AS alltid jobbe for å opprette samarbeid med de beste bankene på markedet. Dette arbeidet gjøres kontinuerlig, og eksisterende samarbeid blir vurdert løpende for å sikre et best mulig produkt for kunden.

Produkter

Gjennom avtaler med forskjellige banker og kredittselskaper tilbyr STK Finans AS følgende produkter til sine kunder:

  • Forbrukslån uten krav til sikkerhet
  • Lån med sikkerhet i objekt

Disse hovedkategoriene kan igjen deles inn i flere forskjellige underkategorier, men produktene faller alltid under en av disse hovedkategoriene.

Ved eventuelle spørsmål om vår drift kan henvendelser rettes til post@stkfinans.no.